We're Hiring

JOIN THE TEAM


HR Policy


We aim to be a company that is admired by its employees. We want to hear them say “I’m proud to work for Sigma Telecom”. Our success depends on every employee in our company. We know and respect this fact.

The feeling of admiration is in direct relation with our employees’ level of quality perception. We value dedication, integrity, mutual respect, and teamwork. We believe in the great potential of people who are inspired, passionate and engaged; who are working together for common goals and objectives.


Recruitment Policy

Our recruitment policy aims to find the candidates that have the necessary skills and experience for the position and best fit for our corporate culture. All applications are processed in line with our privacy policy and they are assessed using fair and equal opportunities measures.


Evaluation And Placement Period

After candidates have been selected, based on their past experience and credentials in line with the advertised position, a first stage phone interview will be conducted. Following further evaluation, some candidates will be required to complete tasks and/or tests depending on their area of jobs, expertise, and position they applied for.

After a period of consideration, the successful candidates will have their references checked and be offered a position in the company.


Performance Evaluation System

Employees will undergo periodic objective evaluations, based on performance criteria with tangible measures and in accordance with the company’s aims.


Learning and Development

The annual learning and development plan is created, taking the organizations' needs into account, in accordance with corporate strategy and aims.

Easy Apply


Be A Part Of The Team

Open Positions


We are looking for an ‘’Executive Assistant’’

 

General Qualifications 

 

 • University degree from related departments
 • Minimum of 2 years of experience as an Executive Assistant
 • Must be fluent in written and verbal English
 • Reside in Asian side is preferred,
 • Advanced Microsoft Office skills (especially Excel)
 • Excellent organization, planning and reporting skills;
 • Excellent time management skills
 • Ability to work under pressure with an advanced skill of solving problems
 • Strong written and oral communication skills with a good diction
 • Must maintain a well-groomed appearance, presentable and result-oriented

 

 Job Description

 • Keeping the records of correspondence and proceedings and preparing them if necessary,
 • Following up with the director’s meetings, organizing and attending the meetings if necessary,
 • Welcoming the guests and organizing their arrival,
 • Coordinating, organizing, scheduling appointments, events, interviews, meetings, business travels, and/or    similar activities of the director,
 • Following up with the tasks of the employees and reporting through the platforms used within the office,
 • Preparing the reports of the monthly and weekly meetings and arranging the schedule,
 • Organizing and following up with the phone, postal, signature flyers. Establishing a communication through  phone or e-mail or some other communication methods between the director and people who wants to have  a meeting with the director (apart from close circle). Keeping the records of these meeting if necessary,
 • Archiving all the correspondence of the director and reminding the appointments and documents on due,
 • Applying the necessities of Information Security and Service Management System according to the policy of  he company,
 • Accomplishing other tasks given by the director .

Genel Niteklikler

 • Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun,
 • Satın Alma süreçlerinde en az 5 yıllık deneyimi olan ve ekip yönetimi konusunda tecrübeli,
 • İyi derecede ingilizce bilen,
 • Stratejik satın alma süreçlerinde deneyimli, hızlı, analitik ve sonuç odaklı,
 • Ekip yönetimi ve liderlik becerilerine sahip,
 • İkna etme ve müzakere yeteneği gelişmiş,
 •  Etkin iletişim,raporlama ve temsil yeteneğine sahip,
 •  MS Office uygulamalarına iyi derecede hâkim.

 

İş Tanımı

 • Şirket prosedürleri / hedefleri doğrultusunda satın alma süreçlerinin yönetilmesi ve satın alma stratejilerinin oluşturularak uygulanabilirliğinin sağlanması,
 • Satın Alma Sistemi üzerinden gerekli kayıt ve onay işlemlerini yapmak ve satın alma talebi onaylanan mal ve hizmetleri en iyi fiyata almak.
 • Satın alma sürecindeki ilgili dokümanların hazırlanması, dosyalanması ve teslim alınan evrakın uygunluk kontrolünün yapılması ile ilgili faaliyetleri koordine etmek
 • Satın alma ve teklif değerlendirme ile seçim ölçütlerinin geliştirilmesini, sözleşmelerin yapılmasını ve etkinliğinin artırılmasını sağlamak.
 • Mevcut tedarikçilerin ve alternatif tedarikçiler için satılan malların listesi, fiyat listeleri vade ve ödeme durumları, firmada muhatap olunacak yetkililer gibi bilgileri oluşturmak.
 • Fiyat artışlarını ve fiyat olasılıklarını zamanında ilgili departmanlara raporlayarak maliyet düşürücü önlemlerin alınmasını sağlamak.
 • Günlük, haftalık, aylık veya yıllık alınarak tüketilecek ürünlerle ilgili stok yönetiminin etkin olarak yapılmasının sağlanması,
 • Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olarak  kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.
 • Kurumsal kimlik çalışmaları çerçevesinde belirlenen standart ve formatları uygulamak, gerektiğinde yeni formatların oluşturulması için yöneticisinin bilgisi dahilinde İnsan Kaynakları bölümünü bilgilendirmek.
 • Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Job Description

 • To open social media accounts for the brands and sub-brands of the company and to manage these accounts,
 • To contribute to social media, advertising and marketing activities, to follow up the company pages in digital and traditional channels,
 • Determining Social Media strategies, making plans and conducting projects in order to increase and maintain brand awareness 
 • To take an active role in the projects with the department manager and to analyze the sector,
 • To contribute to sales and marketing strategies, to support internal communication activities


Qualifications

 • Graduated from related departments of universities,
 • At least 1 year of experience in Social Media Management,
 • Advanced English
 • Sufficient copywriting (advertising texts, video content, social media texts, etc.),
 • Will be able to create a sharing plan by producing high-quality content for social media sharing platforms,
 • Will be able to follow the social media agenda, trends and developments continuously,
 • Taking responsibility for the work he / she started, will be able to adapt to flexible working hours when necessary,
 • Can produce fast and practical solutions and is prone to teamwork, think creatively and have marketing ability,
 • Being able to carry out projects that are given to him/her with care, responsibility and communication,
 • Completed his military service for male candidates.

Görev Tanımı

 

 • Muhasebe otomasyonuna, gelen ve giden ödeme onaylarının girişini yapmak,
 • Ofis dışındaki herhangi yüklü bir ödeme, çek vb. teslim almaktan sorumlu olmak,
 • Ba-Bs mutabakatlarının yapılmasından sorumlu olmak,
 • E fatura süreçlerini yerine getirebilecek,
 • Faturalandırma işlemlerinin yapılabilmesi,
 • Luca Programına ait muhasebe kayıtlarının girişini yapmak,
 • Aylık 120-320 hesap mutabakatlarını sağlamak,
 • Günlük fatura girişlerini sağlamak,
 • Aylık muhasebe kontrollerinin yapılması,
 • Banka ekstrelerinin muhasebeleştirilmesi sağlamak,
 • Düzenli olarak ödenen aidat, kira, kredi kartı, banka ödemeleri gibi ödemeleri muhasebe otomasyonu üzerinden ödenmesini sağlamak ve kontrol etmek,
 • Giriş yapılan evrakların dosyalanmasını sağlamak,
 • Yurtiçi ve yurtdışı vadesi gelen tedarikçi ödemeleri, vadesi gelen çekler gibi bilgileri içeren günlük finansal durum raporu hazırlamak ve yönetime sunmak,
 • Şirket faaliyetlerinden doğan borç ve alacakları yakın takibe alarak, alacakların en ivedi şekilde tahsilini sağlamak, borçların nakit akış operasyonuna uygun olarak ödenmesini temin etmek.

 

Genel Nitelikler

 

 •  Üniversitelerin İşletme, Ekonomi, Finans veya ilgili bölümlerinden mezun,
 •  Muhasebe ile ilgili olarak minimum 3 yıllık iş deneyimine sahip,
 •  Muhasebe, finans, maliyet analizi bilgilerine sahip,
 •  İlgili mevzuat ve yönetmelikler hakkında bilgi sahibi
 •  MS Office programlarını etkin kullanabilen ( Özellikle Excel)
 •  Görevinin gerektirdiği çalışmaları yürütebilecek derecede İngilizce bilgisine sahip,
 •  Sorumluluk sahibi, iletişim ve planlama becerileri yüksek,
 •  Dinamik bir çalışma ortamının gerektirdiği zamansal esnekliğe sahip,
 •  Ekip çalışmasına yatkın,
 •  Daha önce bir CRM programı kullanmış olmak ( Tercihen ZOHO )
 •  Tercihen Anadolu yakasında ikamet eden,
 •  Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.